การปิดบัญชี (Closing Entries)

การปิดบัญชี (Closing Entries)

การปิดบัญชี (Closing Entries)

         การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน  ซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราว ได้แก่บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง  ณ วันสิ้นงวดบัญชี รวมทั้งการหายอด คงเหลือ ของบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน  ซึ่งหลังจากทำการปิดบัญชีแล้ว บัญชีที่เหลืออยู่ ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์  บัญชีหนี้สิน  และบัญชีทุน  เพื่อยกไปยังงวดบัญชีถัดไป

         สำหรับกิจการที่ใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) จะต้องปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดด้วย เนื่องจากสินค้าส่วนนี้จะถูกจ าหน่ายออกไปแล้วและจะต้องบันทึกรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด (ได้มาจากการตรวจนับและคำนวณต้นทุน)

        ส่วนกิจการที่ใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) ไม่มีการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวด และไม่มีการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด เพราะกิจการมีบัญชีสินค้าคงเหลือบัญชีเดียว ซึ่งแสดงยอดสินค้าคงเหลือเป็นปัจจุบัน และกิจการมีการบันทึกต้นทุนขายไว้เรียบร้อยแล้ว

การบันทึกรายการปิดบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด ( Periodic Inventory Method )

  1. วิธีผ่านต้นทุนขาย วิธีนี้กิจการจะเปิดบัญชีต้นทุนขาย และบัญชีกำไรขาดทุน วิธีบันทึกจะโอนปิดบัญชีที่เกี่ยวกับต้นทุนขายที่มียอดคงเหลือทางด้านเดบิต และบัญชีที่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิตรวมทั้งการบันทึกสินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) ไปบัญชีต้นทุนขาย และหาผลต่างซึ่งหมายถึงต้นทุนขาย จากนั้นจะโอนปิดบัญชีต้นทุนขาย บัญชีที่เกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่ไปบัญชีกำไรขาดทุน และหาผลต่างซึ่งหมายถึงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ จากนั้นโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ ขั้นตอนสุดท้ายโอนปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว-เจ้าของกิจการ (เงินถอน) ไปบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ วิธีนี้จะทำให้ทราบต้นทุนขาย
  2. วิธีไม่ผ่านต้นทุนขาย วิธีนี้กิจการจะไม่เปิดบัญชีต้นทุนขาย จะเปิดเฉพาะบัญชีกำไรขาดทุน (หรือสรุปผลกำไรขาดทุน) วิธีบันทึกจะโอนปิดบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) ไปบัญชีกำไรขาดทุน จากนั้นหาผลต่างซึ่งหมายถึงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ จากนั้นจะโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปบัญชีทุน-เจ้าของ
    กิจการ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการโอนปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว-เจ้าของกิจการ (เงินถอน) ไปบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ วิธีนี้ง่ายและสะดวก แต่กิจการจะไม่ทราบต้นทุนขาย หากต้องการทราบต้องคำนวณหาเอง

การบันทึกรายการปิดบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)

         กิจการที่ใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องวิธีนี้กิจการจะเปิดเฉพาะบัญชีกำไรขาดทุน (หรือสรุปผลกำไรขาดทุน) วิธีบันทึกจะโอนปิดบัญชีต้นทุนขาย บัญชีที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายไปบัญชีกำไรขาดทุน และหาผลต่างซึ่งหมายถึงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ จากนั้นจะโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการโอน ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว-เจ้าของกิจการ (เงินถอน) ไปบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ

การจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี (Post closing Trial Balance Balance)

         คืองบที่ทำขึ้นหลังจากกิจการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป และสรุปยอดคงเหลือขั้นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ หรืองวดบัญชีใหม่

         การจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีจะเหมือนกับงบทดลองก่อนปิดบัญชี หรืองบทดลองหลังปรับปรุงแต่บัญชีที่แสดงในงบทดลองหลังปิดบัญชี จะประกอบด้วยบัญชีหมวดสินทรัพย์ (หมวด 1) บัญชีหมวดหนี้สิน (หมวด 2) และบัญชีทุน-เจ้าของกิจการ (หมวด 3)      

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า