audit firm

การสอบบัญชี (Auditing)

          ใกล้ถึงสิ้นงวดของบัญชีแล้ว ฤดูการของการ ปิดบัญชีสิ้นปี Year-End Closing แล้วหลายๆบริษัทเริ่มเร่งทำการ Key ข้อมูลต่างๆเข้าไปในระบบัญชี หรือระบบ ERP ของบริษัท เริิ่มมีการบันทึก Inventory ต่างๆเข้าไปในระบบ เพื่อเตรียมทำการ Ending Inventory ปลายปี ทำการนับสินค้าปลายปี และทำการคำนวณ Inventory ทั้งหมด

การสอบบัญชี (Auditing) คืออะไร ?

          การสอบบัญชี (Auditing) คือ การตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและ หลักฐานอื่นๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนวทางปฏิบัติงานวิชาชีพได้กําหนดเป็นมาตรฐานไว้พื่อที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทําขึ้น นั้นมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม่ และงบการเงิน ดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่จําเป็นพื่อผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารงานของกิจการเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องเกี่ยววกับการ ควบคุมภายในของกิจการ และบางครั้งงการตรวจสอบยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานการทุจริต ในกิจการ ให้ผู้บริหารได้ทราบด้วย การตรวจสอบบัญชีมีความสําคัญต่อวงการธุรกิจ เมื่อ ได้รับความ เชื่ออถือจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน ย่อมสืบเนื่องมาจากความ เชื่อถือในคุณสมบัติและความสามารถของผู้สอบบัญชีในฐานะผู้เชี่ยววชาญด้านบัญชี ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือได้ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับความรู้ความสามารถความ และเป็นอิสระในวิชาชีพสมาคมวิชาชีพ และสถาบันควบคุมได้กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและ มรรยาทของผู้สอบบัญชีไวเป็นบรรทัดฐานให้ผู้สอบบัญชีถือปฏิบัติช่วยเพิ่มมความเชื่อถือในคุณภาพของวิชาชีพและการรักษามาตรฐานชองวิชาชีพให้อยู่ในระดับเดียวกัน

audit firm

สำนักงานตรวจสอบบัญชี (Audit Firm)

          สำนักงานตรวจสอบบัญชี (Audit Firm) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชี นั้นผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor CPA) อาจปฏิบัติงานในนามบุคคล หรือในนามบริษัท ก็ได้ แต่เพื่อความน่าเชื่อถือ และสามารถติดต่อพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ แนะนำให้เลือกที่เป็นในนามบริษัท จะได้ดีกว่า

          งานบริการหลักๆที่ทางสำนักงานตรวจสอบบัญชี (Audit Firm) คือจะให้บริการหลักคือการ ตรวจสอบงบการเงินประจำปี แต่การตรวจสอบงบการเงินประจำปีเลยที่เดียวเลยจะมีความเสีี่ยง หากเกิดปัญหาแล้วจะต้องมีการขอเอกสารต่างๆ และมีการทำ audit adjustment ขึ้นมาอาจจะมีทำให้มีการส่งงบการเงินไม่ทันในช่วงเวลาที่ทาง สรรพกร หรือ DBD กำหนด เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินในปลายปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เลยต้องมีบริการสอบทานงนการเงินรายไตรมาส เพิ่มเข้า เพื่อจะช่วยลดปัญหาต่างๆในการปิดงบการเงินในปลายงวดบัญชี

ทำไมต้องเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี (Audit Firm) กับเรา?

          กลุ่มบริษัทของเราได้แก่ บริษัท เอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เอ็มอาร์ที แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ทางบริษัทของเรารักษาคุณภาพของบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรามีมีลูกค้ามาใช้บริการกับเป็นจำนวนมาก และทาง Audit firm ของเรามีชื่อเสียงในด้านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต (CPA) อย่างถูกต้องและเป็นตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

        โดยจุดมุ่งหมายหลักของบริษัท Audit firm ของเรา คือ “การตอบสนองที่รวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ โดยยึดหลักความถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้ไปทำการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มความเติบโตที่ยั่งยื่น”

ทำไมต้องเลือกใช้บริการAudit Firm กับเรา?

  • ทางเรามีการตอบสนองกับลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
  • ซื่อสัตย์และยุติธรรม
  • บริการด้าน IT & Software
  • บริการตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • เปิดให้บริการ 9.00 – 18.00
  • มีการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ
  • หากเป็นลูกค้าของเราแล้วให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟรี !!!
  • Audit Firm ของเราอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางมาด้วย BTS, MRT หรือรถ ทางเราก็มีที่จอดรถ
  • Location :  https://maps.app.goo.gl/TZoa9LYEHjR3ER3W8

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า