งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow

งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow บอกอะไรได้เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ?

          ก่อนอื่นเราต้องรู้จักคำว่า งบการเงิน (Financial Statements) ก่อน ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ใน CLICK  ‎  โดยในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกในคำว่างบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow

งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow คืออะไร

         งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow คืองบบอกที่มาที่ไปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ว่ากิจการของเรานั้นมีกระแสเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเข้าและเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ออกจากกิจกรรมอะไรบ้าง และงบนี้จะบอกการเดินทางของเงินสดตลอดช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะ 1 งวดบัญชี หรือ 1 ไตรมาส เช่น ต้นปีมีเงินเท่านี้ ระหว่างปีเข้า-ออกอย่างไรบ้าง และเงินเหลือปลายปีเป็นเท่าไร

          การเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด เป็นต้น

         ดังนั้นงบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ แสดงให้เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเงินสดของกิจการของเรา ตลอดจนการวางแผนการตัดสินใจทางด้านการเงินในอนาคต จึงเห็น ได้ว่างบกระแสเงินสดจะเป็นงบที่ช่วยให้ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบธุรกิจ หรือนักลงทุน ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของธุรกิจเกี่ยวกับเงินสดว่า มีการใช้จ่ายอย่างไร

 

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด มีดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้บริหารงานสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับเงินสด และจะได้วางแผนทางด้านการเงินของบริษัทได้
  2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของเราเอง ว่ามีสภาพคล้องขนาดไหน หรือว่ามีความฝืดของเงินสดในบริษัท
  3. เพื่อให้ผู้บริหารงานสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของกิจการได้ เช่น การจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ เช่นถ้าฝืดมากอาจจะขอเครดิตเทอม Credit Term ในการชำระ จากปกติต้องชำระเลย อาจจะขอเป็น 15วัน หรือ 30 วัน เป็นต้น
  4. เพื่อให้ผู้บริหารงานทราบถึงความเพียงพอของเงินสดว่ามีพอแก่ความต้องการในการใช้ของกิจการในแต่ละวันหรือไม่
Chash-flow
Chash-flow
 

การจำแนกกิจกรรมในงบกระแสเงินสด

          เนื่องจากงบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามา (Cash Inflow) และกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายออกไป (Cash Outflow) จึงมีการแบ่งจำแนกกิจกรรมต่างๆ ภายในกิจการออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operating: CFO)

          กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ทำให้เกิดเป็นรายการรับและรายการจ่าย โดยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวในหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

รายการรับเงิน           เช่น     เงินสดรับจากการขายสินค้า/บริการ

                                                 เงินสดรับจากการได้รับดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการจ่ายเงิน          เช่น     เงินสดที่ต้องจ่ายเพื่อการซื้อสินค้า

                                                เงินสดจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายดำ เนินงานต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าสำนักงาน เงินเดือน
                                                พนักงาน เป็นต้น

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing: CFI)

          เป็นรายการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ได้รับหรือต้องจ่ายไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนอื่นๆ เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ของกิจการ, ดอกเบี้ยซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยรับและเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนต่างๆ

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flow from Financing: CFF)

          เป็นรายการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ได้รับหรือต้องจ่ายไปในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมหรือชำระหนี้ รวมถึงผู้ถือหุ้นมีการลงทุนเพิ่ม เป็นต้น

 

            จากที่ได้พูดมาในข้างต้นทั้งหมดนั้น งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow จะแสดงให้เจ้าของกิจการนั้นเห็นถึงกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ที่หมุนเวียนอยู่ในกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ นั้นสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการของตัวเองได้ และยังแสดงให้เห็นถึงรายการการก่อหนี้ในรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งผลไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการของท่านอีกด้วย

        Our company provide total solutions in Accounting for Business. We provide Company Registration , Accounting, Tax advisory, Social Security Fund, BOI Consult Service, BOI Audit, Audit Services.

       📌 Contact Us

✅ Phone 📞 02-114-7715
✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.co …
✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า