financial statement audit service of manufacturing and production industry group

บริการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

          ในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดด้านภาษีของกรมสรรพากรและการผลิต วิศวกรรมโรงงาน และวิศวกรรมเครื่องกล ล้วนประสบกับการแข่งขันและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน จากความต้องการเหล่านี้ โซลูชันระบบอัตโนมัติที่มองไปข้างหน้าจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในบริบทของการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจและกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นโดยอุตสาหกรรม 4.0 ผลที่ตามมาโดยตรงของการขยายตัวนี้ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย รวมถึงการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การผลิตแบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์

          ในโรงงาน การแปลงเป็นดิจิทัลกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเปลี่ยนหน้าที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นผู้เข้าร่วมที่มีแนวโน้มและคล่องตัวในการแข่งขันระดับโลก ในบริบทของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้น บริษัทขนาดกลางมีบทบาทเป็นซัพพลายเออร์กลางของสินค้าที่ซับซ้อนสำหรับเศรษฐกิจและผู้ซื้ออุปกรณ์และบริการที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีความทะเยอทะยาน มีข้อบังคับมากมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีผลผูกพันในระดับสากลที่ต้องปฏิบัติตาม

          คุณสามารถรับความช่วยเหลือจาก ACC Consulting Company “เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มการผลิต” ของเรามีประสบการณ์หลายปีในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบบริษัทในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราดำเนินแนวทางการให้คำปรึกษาแบบสหวิทยาการและเสนอบริการตรวจสอบและให้คำปรึกษาที่หลากหลาย ทีมงานของเราจะคอยอัปเดตกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทของคุณ ด้วยบริการที่ครอบคลุม เช่น การตรวจสอบงบการเงิน การวางแผนภาษี และอื่นๆ อีกมากมาย เราช่วยเหลือลูกค้าของเราในการพัฒนาและรักษาองค์กรที่คล่องตัว ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

          เราให้บริการแก่องค์กรที่เป็นของเอกชนและองค์กรที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทข้ามชาติ ลูกค้าของเรามาจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์ พลาสติก อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เครื่องจักร โรงไฟฟ้า และโรงงานเคมี เป็นต้น

MANUFACTURING AND PRODUCTION AUDIT SERVICE
MANUFACTURING AND PRODUCTION AUDIT SERVICE

อะไรที่ช่วยทำให้อุตสาหกรรมการผลิตมีการขับเคลื่อนที่ดี ?

          กระบวนการผลิตสินค้าผ่านอุตสาหกรรมมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมกัน ทำให้ภาคส่วนนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการคิดค้น

          สถานการณ์ปัจจุบันของ Covid-19 คือ ด้านหนึ่ง ทั้งการเสริมและเร่งการแปลงเป็นดิจิทัล ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน ทั้งมาตรการดังกล่าวและมาตรการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมทำให้ห่วงโซ่คุณค่าระหว่างประเทศและซับซ้อนตกอยู่ในอันตราย ทั้งช่องทางการจัดซื้อและการขายได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากสาเหตุนี้

          การเติบโตของระบบดิจิทัลเป็นโอกาสในการขยายบทบาทของการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่มีแนวโน้มและคล่องตัวในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ ธุรกิจขนาดกลางมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตทั่วโลก ทั้งในฐานะผู้ซื้อวัสดุและบริการที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี และในฐานะซัพพลายเออร์กลางของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนสำหรับเศรษฐกิจ ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีความทะเยอทะยาน มีข้อบังคับมากมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีผลผูกพันในระดับสากลที่ต้องปฏิบัติตาม

          คำว่า “การแปลงเป็นดิจิทัล” หมายถึงกระบวนการที่รวมและทับซ้อนโดเมนต่างๆ จำนวนหนึ่ง ตัวอย่างบางส่วนของโดเมนเหล่านี้ ได้แก่ วิทยาการหุ่นยนต์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) คำว่า “Industry 4.0” หมายถึงการรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และภูมิทัศน์เข้ากับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต การใช้คำศัพท์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ในขอบเขตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภายในกรอบของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมีบทบาทสำคัญ และห่วงโซ่คุณค่าของโลกยังก่อให้เกิดปัญหาด้านภาษีอีกด้วย

          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (หรือเรียกย่อว่า CSR) ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโปรไฟล์องค์กรแล้ว ประเด็นด้านความรับผิดชอบและความยั่งยืนได้เริ่มส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของบริษัท เช่น การเลือกซัพพลายเออร์

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเวลาตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มการผลิตมีอะไรบ้าง ?

          การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นไม่เหมือนกับการบัญชีสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ การบัญชีอุตสาหกรรมมีความพิเศษและแตกต่าง วัตถุดิบคือความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่โดดเด่นในทันที เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และเสนอแนะที่เหมาะสม ทีมตรวจสอบจำเป็นต้องมีประสบการณ์ส่วนตัว ต่อไปนี้คือประเด็นที่ทางบริษัท ACC ของเราพบเจออยู่เป็นประจำ ;

  • สินค้าคงคลังที่บันทึกไว้ไม่ตรงกับรายการที่มีอยู่จริง
  • สินค้าคงคลังที่รอการทำลายจะไม่ถูกแยกออกจากผลิตภัณฑ์หลัก
  • การบันทึกวัตถุดิบไม่ถูกต้อง
  • บริษัทที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการบันทึกบัญชีผิด ในรายได้ การตัดค่าเสื่อมเครื่องจักร ลงรายจ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบผิด เป็นต้น
          บริษัท ACC Consulting สามารถให้บริการตรวจสอบทั้งในกรุงเทพฯ และทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยทีมผู้ตรวจสอบที่มีความชำชาญในกลุ่มธุรกิจโรงงานหรือสายการผลิต  ซึ่งทีมงานของเราซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาด้านภาษีและการจัดการ และที่ปรึกษาด้านไอทีที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมในเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวม หรือการให้คำปรึกษาด้านภาษี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เราสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยบริการให้คำปรึกษาแบบบูรณาการในหัวข้อพิเศษ เช่น transfer pricing, การให้คำปรึกษาด้านไอที เป็นต้น

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการ ตรวจสอบงบการเงิน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า