บริการของเรา

บริการด้านการบัญชี

• บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และวางระบบบัญชี

• บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับ Cash Flow

• บริการนับสต๊อกสินค้าปลายปี Ending Inventory

• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

• บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

• บริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด

• บริการตรวจสอบเฉพาะกิจ

• บริการการตรวจสอบอื่นๆ เช่นการตรวจสอบ BOI

บริการด้านภาษีอากรและกฎหมาย

• บริการที่ปรึกษากฎหมายประเทศญี่ปุ่น 

• การวางแผนภาษี

• การสอบทานภาษี

• การควบรวมและซื้อกิจการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    – จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษี รายเดือน
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปี
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลประจำปี
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• จัดทำแบบและนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิ่น

บริการให้คำปรึกษา

• บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

• บริการตรวจสอบภายใน

• บริการที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

• การควบรวมและซื้อกิจการ

บริการด้านการไอที

• บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IT

• บริการเช่า Computer Notebook และ Printer

• บริการจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Computer, Switch, Wi-Fi, Router, Firewall, Printer, เครื่องถ่ายเอกสาร, CCTV และอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS)

• บริการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Software Microsoft windows, Microsoft Office, Anti-Virus

• บริการติดตั้งโปรแกรม Microsoft windows, Microsoft Office และอื่นๆ

• บริการ IT Support Service

• บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟล์แชร์,ระบบสำรองข้อมูล,ระบบอีเมล และระบบ Server ตามความต้องการ

• บริการเดินสายLAN, สาย Fiber

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า