Financial Statement

งบการเงิน (Financial Statement)

งบการเงิน (Financial Statement) คืออะไร ?

          รายงานทางการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด อย่างมีแบบแผน และเป็นบทสรุปของการทำบัญชีในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งบการเงินใช้ในการตัดสินใจ โดยรายงานทางการเงินดังกล่าวควรจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี และควรเปิดเผยเกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชี การนำเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ ควรนำเสนออย่างน้อยปีละครั้ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยผู้บริหารของกิจการเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทำ และนำเสนองบการเงิน

ส่วนประกอบของงบการเงิน Financial Statement Components

          ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงิน ได้กำหนดส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยงบการเงินดังนี้

 1. งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน สิ้นงวด Balance Sheet
 2. งบกำไรขาดทุน Income Statement
 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้า Statement of Changes in Equity
 4. งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows
 5. นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน Accounting Policy and Notes to Financial Statement
  งบการเงิน
  งบการเงิน Financial Statement

          ซึ่งการจะออกมาเป็นงบการเงินได้นั้นมันเกิดจากนักบัญชี หรือผู้ทำบัญชี ได้ทำการลงบัญชี โดยการเก็บรวบรวม Transaction ต่างๆ ที่เกิดในแต่ละวันของบริษัท มาบันทึกลงในโปรแกรมบัญชี ซึ่งหัวใจหลักก่อนการลงบัญชี คือการเก็บรวบรวม Transaction ต่างๆ จากแฟ้มเอกสาร ดังนั้นการจัดเรียงเอกสาร การแยกเอกสารออกเป็นประเภทจะช่วยในการในความผิดพลาด และง่ายต่อการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี Auditor

การแยกประเภทแฟ้มเอกสาร โดยให้แยกออกเป็นเดือนๆ และเรียงตามวันที่ หลักๆจะประกอบไปด้วยแฟ้ม ดังต่อไปนี้

 • แฟ้มเอกสารซื้อ เช่น เอกสารซื้อสินค้า, วัตถุดิบ, บริการต่างๆ หรือสินทรัพย์
 • แฟ้มเอกสารขายสินค้าต่างๆ หรือบริการ หรือ แฟ้มรายงานภาษีขาย หรือ สำเนาใบกำกับภาษีขาย
 • แฟ้มรายงานภาษีซื้อ และ ต้นฉบับใบกำกับภาษี
 • แฟ้มจ่ายชำระเงิน (Payment Voucher) และ Petty Cash จ่ายค่าน้ำ จ่ายค่าไฟ จ่ายค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • แฟ้มรับชำระเงิน (Receipt Voucher)
 • แฟ้มแบบภาษี ต่างๆ ที่ได้ชำระ ภ.ง.ด.1 ภ.พ.30 ภ.พ.36 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51
 • แฟ้มภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เอกสารหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • แฟ้มเงินเดือนพนักงาน แบบยื่นประกันสังคม

          จากรายละเอียดแฟ้มข้างต้น นั้นสามารถใช้กับบริษัทที่มีพนักงานบัญชี เองก็ได้ หรือให้ทาง สำนักงานบัญชี เป็นคนทำก็ต้องแยกเอกสารประมาณนี้เหมือนกัน

ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงิน
ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงิน

          Our company provide total solutions in Accounting for Business. We provide Company Registration , Accounting, Tax advisory, Social Security Fund, BOI Consult Service, BOI Audit, Audit Services.

       📌 Contact Us

✅ Phone 📞 02-114-7715
✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.co …
✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า