ความรู้/ข่าวสาร

สามารถติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับ บัญชี ภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะหยิบยกเรื่อง
ที่ควรจะรู้มาเผยแพร่กันแบบอัพเดต ซึ่งทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สามารถติดตามอ่านได้ที่นี่ เพื่อที่ท่าจะได้รับรู้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ความรู้/ข่าวสาร

สามารถติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับ บัญชี ภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะหยิบยกเรื่อง
ที่ควรจะรู้มาเผยแพร่กันแบบอัพเดต ซึ่งทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถติดตามอ่านได้ที่นี่ เพื่อที่ท่าจะได้รับรู้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

How to establish a company in Japan

How to establish a company in Japan? Where do I start ?

Business opportunities in Japan Japan is one of the most enticing investment markets in Asia, characterized by a stable legal system and robust infrastructure. Investing in this country presents significant business and financial opportunities. In this article, we will explore investment opportunities in Japan and provide guidance on essential steps

อ่านต่อ »
Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms)

Currently, businesses in our country are providing opportunities for entrepreneurs to expand their markets to foreign countries. This is another avenue for increasing sales and promoting business growth. However, in conducting international business, it is essential for entrepreneurs to understand the conditions of delivery, as it directly impacts the cost

อ่านต่อ »
VAT 0 VS Non VAT

VAT 0 VS Non VAT

Value Added Tax (VAT) Value Added Tax, or VAT, is a type of tax imposed by the revenue department, collected from the sale of goods or provision of services at each stage of production and distribution of goods/services, including those produced domestically and imported from abroad (according to the revenue

อ่านต่อ »
Timeline ยื่นงบการเงิน ปี 2566

Timeline Submit Financial Statements Year End 2023

Filing financial statements for the year 2023 and submitting corporate tax returns for the year 2023 for business owners For business owners of a limited company with a fiscal year-end on December 31, 2023, the following deadlines apply for closing the financial statements for the year 2023, auditing the financial

อ่านต่อ »
การปิดบัญชี (Closing Entries)

Closing Entries

“Closing Entries” refers to the process of transferring temporary accounts related to capital, such as withdrawals, revenue, and expenses, to the capital account in order to determine the accurate ending balance of the capital account at the end of an accounting period. This process also involves calculating the balances of

อ่านต่อ »
ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน TFRS PAEs กับ NPAEs

The difference between TFRS PAEs and NPAEs standards

Before we delve into PAEs and NPAEs, let’s get acquainted with the financial reporting standards in Thailand. Thailand has its own set of financial reporting standards called Thai Financial Reporting Standards (TFRSs), which are based on the International Financial Reporting Standards (IFRSs) to ensure international acceptance. These financial reporting standards

อ่านต่อ »
Financial Statement

Bookkeeping Services

What is Bookkeeping ?? Bookkeeping is the process of recording various financial transactions of a company, whether it is the receipt or payment of money, in order to prepare financial reports for the company. Bookkeeping is essential for any business, regardless of its size or industry, as it involves accurately

อ่านต่อ »
Financial Statements Audit services

ACC Consulting is a leading audit firm in Thailand

          ACC Consulting Co., Ltd. is a leading audit firm in Thailand that provides a wide range of professional services to companies operating in the country. The firm has a team of highly qualified and experienced professionals who specialize in auditing, accounting, tax, and consulting services.

อ่านต่อ »
What is an Interim Audit

What is an Interim Audit ?

          ACC Consulting‘s excellent audit team has made things clearer by explaining what an interim audit is and how it might help, as well as its potential drawbacks. An interim audit is an audit that is performed before the end of a client’s fiscal year and

อ่านต่อ »
Audit Firm

Auditing

In the world of accounting, we are rapidly approaching year-end. Year-End Closing season. Businesses increasingly feel compelled to enter information into their ERP or accounting software. A Definition of Auditing. An audit is the examination of books of accounts, supporting documents, and other evidence by a professional auditor in accordance

อ่านต่อ »

Business Financial Planning

Business Financial Planning A financial plan is meant to demonstrate the long-term (3- to 5-year) monetary consequences of a company’s strategic and operational plans over the next 12 months. Administration bases its actions on predetermined financial plans. They need to be malleable enough to adapt to the ever-shifting nature of

อ่านต่อ »
financial statement audit service of manufacturing and production industry group

Financial Statement Audit Service Of Manufacturing Industry And Production Group

Currently, modifications to the Revenue Department’s tax requirements and Manufacturing, plant engineering, and mechanical engineering are all experiencing increased levels of competition and demand as a direct result of current patterns of global economic development. As a result of these demands, forward-looking automation solutions are becoming increasingly important in the

อ่านต่อ »
Financial statement audit

Definition of Financial Statements

What is financial statement ? Definition of Financial Statements is Financial reports are a summary of accounting in the collection of various information to present information to users of financial statements for decision-making. They show the financial position, performance, and change in cash in an organized manner. Financial reports of

อ่านต่อ »

What is Value Added Tax (VAT) of Thailand ?

VAT, or Value Added Tax Value Added Tax in 2022 (VAT) is a tax on the sale of goods. or by providing services in each manufacturing process and by selling goods and services produced domestically and imported from other countries. Since 1992, entrepreneurs in Thailand have been charged VAT at

อ่านต่อ »

Thailand’s Audit and Compliance: A guide of financial statements 2021 – 2022 for companies in Thailand

A guide of financial statements 2021 – 2022 for companies in Thailand.  All Thai companies, partnerships, joint ventures, and foreign company branches must submit financial statements to the Ministry of Commerce for their assigned accounting period. Thailand’s tax system is self-assessment, with the fiscal year commonly defined as the 12-month

อ่านต่อ »
Withholding Tax

What is a Withholding Tax in Thailand ?

WHAT IS A WITHHOLDING TAX (WHT) IN THAILAND ? Withholding Tax or WHT is a deduction from payments given to the company’s service providers. This also applies to the payment of interests and dividends. Withholding tax (WHT) rates are dependent on the income type and tax status of the recipient. *** Rates of international payments

อ่านต่อ »
Financial Statements Audit services

Annual Financial Statements Audit Services for Thailand Business.

Annual Financial Statements Audit Services for Thailand Business. In Thailand Law, all juristic companies, partnerships, branches of foreign companies and joint ventures are obligated to prepare financial statements for each accounting period. The financial statements must be audited and subjected to the opinion of a certified Thai auditor (CPA). Failing

อ่านต่อ »
BOI

What is BOI (Board of Investment) ?

What is BOI (Board of Investment) ?           The Office of the Board of Investment (BOI) was established in 1997, they are the official investment promotion agency in Thailand, providing both local and foreign investors the information and services they need to know about investing in

อ่านต่อ »

Company Registration in Thailand

” For the Thai company limited, the company has owned by at least three shareholders and has managed by at least one director.  The Thai Limited Company is the most common type of company structure used to set up business in Thailand. The process is simple and the business can

อ่านต่อ »

What is Social Security Fund ?

          Social security is a fund providing security and coverage to the insured. The insured shall receive compensation in case of injuiy, sickness, invalidity, and death which are not caused by employment including, childbirth child allowance, old age, and unemployment.          What is

อ่านต่อ »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save